Skoalle de Sinnewizer

Welfingstrjitte 5 9241 GM Wijnjewoude

Schoolfoto van Skoalle de Sinnewizer

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Oplossingsgericht werken
  • Handelingsgericht werken
  • Moderne methodes en middelen
  • Identiteitsrijk
  • Individuele aandacht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op Skoalle de Sinnewizer zijn we gestart met ca 150 leerlingen en werken we dit jaar in 8 jaargroepen. De beschikbare fte's wordt maximaal onderwijskundig ingezet (leerkrachten en OOP’er).
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
141
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een veilige en fijne leeromgeving is voorwaardelijk om te kunnen leren. Met onze oplossingsgerichte aanpak werken we hier samen met de leerlingen en ouders aan.

Terug naar boven