Op de 10 Bunder

Tienbundersweg 1 6321 CP Wijlre

  • Schoolfoto van Op de 10 Bunder
  • Schoolfoto van Op de 10 Bunder
  • Schoolfoto van Op de 10 Bunder
  • Schoolfoto van Op de 10 Bunder
  • Schoolfoto van Op de 10 Bunder

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Schooljaar 2020-2021 is een bijzonder schooljaar geweest. Er heeft een lock-down plaats gevonden. Na de heropening van de school ( februari 2021) heeft de school frequent groepen in quarantaine moeten plaatsen. Een situatie die door ouders, personeel en leerlingen niet gewaardeerd is. 

243 ouders zijn bevraagd, 89 ouders hebben gereageerd. Dit zijn er 2 meer dan de minimaal vereiste betrouwbaarheidsnorm. 

De resultaten die verkregen zijn via de enquête afgenomen in de periode mei - juni 2021 stemmen ons desondanks tevreden. 

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven