Basisschool J. Henri Dunant

Tulpstraat 9 4261 CL Wijk en Aalburg

Schoolfoto van Basisschool J. Henri Dunant

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De respons op de vragenlijst was 97%: 64 van de 66 respondenten heeft de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

De leerlingen geven heel duidelijk aan meer betrokken te willen zijn bij de school. Ze roepen daarbij op tot meer eigenaarschap bij de kinderen zelf. Pedagogisch en didactisch scoren de leerkracht enorm goed. Alle leerlingen voelen zich veilig op school en geven aan dat er nauwelijks incidenten zijn.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De respons op de Vragenlijst was 28%: 31 van de 109 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is laag; de Vragenlijst werd door weinig respondenten ingevuld. Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegegaan.

Over het algemeen laten ouders zien tevreden te zijn over de school. Wat op meerdere vlakken terugkomt is het gemis aan contact met de school. Dit geldt op het gebied van informeren, meepraten/meedenken en betrekken bij ontwikkelingen. Mooi is wel om te zien dat we inhoudelijk goed bezig zijn. Er is sprake van een sterk pedagogisch klimaat, een goed lesaanbod en een hoge kwaliteit van didactisch handelen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven