Basisschool J. Henri Dunant

Tulpstraat 9 4261 CL Wijk en Aalburg

Schoolfoto van Basisschool J. Henri Dunant

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van OBS J. Henri Dunant. 

Wij zien onszelf als een kleinschalige dorpsschool die gaat voor kwaliteit, gezelligheid en initiatief. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen vanuit een hoge betrokkenheid en een goed welbevinden komen tot leren. Deze twee factoren gebruiken wij dan ook als onderlegger voor ons onderwijs. Het onderwijs waarbij wij uitgaan van de kwaliteiten van de leerlingen. Hierbij proberen wij ze grenzen te laten verleggen en verantwoordelijk te maken voor hun eigen ontwikkeling.

De gegevens op deze pagina zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en ons als school. Waar wij het nodig achten geven we een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over o.a. de schoolprestaties.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
138
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven