Basisschool J. Henri Dunant

Tulpstraat 9 4261 CL Wijk en Aalburg

Schoolfoto van Basisschool J. Henri Dunant

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van OBS J. Henri Dunant. 

Wij zien onszelf als een kleinschalige dorpsschool die gaat voor kwaliteit, gezelligheid en initiatief. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen vanuit een hoge betrokkenheid en een goed welbevinden komen tot leren. Deze twee factoren gebruiken wij dan ook als onderlegger voor ons onderwijs. Het onderwijs waarbij wij uitgaan van de kwaliteiten van de leerlingen. Hierbij proberen wij ze grenzen te laten verleggen en verantwoordelijk te maken voor hun eigen ontwikkeling.

De gegevens op deze pagina zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en ons als school. Waar wij het nodig achten geven we een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over o.a. de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Betrokkenheid
  • Vertrouwen en Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
149
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven