Basisschool De Hoeksteen

Kerkverreweide 61 4261 LL Wijk en Aalburg

Schoolfoto van Basisschool De Hoeksteen

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het SchoolVenster van Christelijke Basisschool De Hoeksteen. Op deze website kunt u veel informatie vinden over onze school. Als u vragen of opmerkingen heeft bij het bekijken van ons SchoolVenster, stel ze gerust of lees verder op onze schoolpagina.

Met vriendelijke groeten,

Mevr. G.W. Hoevenaren (dir.)

info@dehoeksteencbs.nl

tel. 0416 692101

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Samen
  • veelkleurig
  • Groeien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
414
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderdagverblijf de Schat is een kinderopvang voor de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. van Wijk (tel.06-23 40 66 16) of via de website http://www.kinderdagverblijfdeschat.nl.

Het overblijven gebeurt onder leiding van ouders die hiervoor regelmatig een cursus kunnen volgen. De kinderen worden verdeeld in leeftijdsgroepen. Als een kind gaat overblijven moet dit vooraf gemeld worden bij de coördinator via overblijven.dehoeksteen@hotmail.com. Meer informatie is te vinden in onze schoolgids.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven