Basisschool De Hoeksteen

Kerkverreweide 61 4261 LL Wijk en Aalburg

Schoolfoto van Basisschool De Hoeksteen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij De Hoeksteen! Wij zijn een christelijke basisschool voor het hele dorp. De school telt ca. 425 leerlingen, verdeeld over 16 of 17 groepen. De kleuters zitten in gemengde groepen. Vanaf groep 3 werken we met enkelvoudige groepen van gemiddeld 25 leerlingen. Van ieder leerjaar hebben we twee aparte groepen. Met een enthousiast en deskundig team werken we iedere dag om ons motto waar te maken: 'Samen veelkleurig groeien.'

Tot ziens!

Peter Molenaar, directeur

info@dehoeksteencbs.nl

tel. 0416-692101

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Samen
  • Veelkleurig
  • Groeien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
414
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderopvang ‘De Schat’ biedt dagopvang aan voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven