OBS De Werkschuit

Notengaard 17 3962 JD Wijk bij Duurstede

  • Schoolfoto van OBS De Werkschuit
  • Schoolfoto van OBS De Werkschuit
  • Schoolfoto van OBS De Werkschuit

In het kort

Toelichting van de school

De Werkschuit is een vreedzame school die volop in ontwikkeling is. Kinderen, ouders en het team vormen samen een gemeenschap waarin we met elkaar werken, leren en er voor elkaar zijn. Wij bieden onderwijs gericht op een brede talentontwikkeling van leerlingen met extra aandacht voor sport en natuuronderwijs. Wij proberen in ons onderwijs bewegen en leren elke dag met elkaar te verbinden. In de gymzaal, in de klas, in de buurt en in onze schooltuin. Wij vinden het belangrijk dat kinderen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving.

Ons streven is; samen dansend naar school en huppelend naar huis! 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
149
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven