OBS Het Anker

Hordenweg 7 3961 KA Wijk bij Duurstede

  • Schoolfoto van OBS Het Anker
  • Schoolfoto van OBS Het Anker
  • Schoolfoto van OBS Het Anker
  • Schoolfoto van OBS Het Anker
  • Schoolfoto van OBS Het Anker

In het kort

Toelichting van de school

OBS 't baken werkt samen met sbo De Driehoek en KMN Kind&Co in Brede School Het Anker. Kinderen zijn belangrijk in onze school:de basis is het opbouwen van de relatie tussen leerkracht en kinderen en tussen kinderen onderling en van daaruit werken wij aan het vergroten van de competentie van de kinderen en de ontwikkeling van hun autonomie ten aanzien van hun eigen leerproces.

“Als ik gemotiveerd ben, haal ik het beste uit mezelf! ”Onze juffen en meesters vinden het belangrijk dat wij zin hebben in leren!" En daar gaat het om, gemotiveerde kinderen! Elke dag is hier anders! "Ik heb best veel talenten en wil die heel graag inzetten. Dat kan ik in onze school. Elke morgen hebben we een heel duidelijk programma met lessen in taal, rekenen, spelling, lezen. Elke middag werken we aan een project".

Om onze kinderen goed voor te bereiden op de toekomst houden we nauw contact met ouders. We zijn ervan overtuigd dat we SAMEN het kind een nog mooiere versie van zichzelf kan laten worden.

Obs 't baken heeft ook een Taalklas en Explora-groepen voor hoogbegaafde kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • coöperatief, samen leren
  • talent gericht
  • resultaatgericht
  • toekomstgericht
  • ontwikkelingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In 2016 gaat obs 't baken verhuizen naar een nieuw schoolgebouw. We vormen daar een brede school samen met een andere school voor speciaal onderwijs en de kinderopvang kind&co. We zijn hier uitermate trots op omdat we een gezamenlijk visie willen uitstralen dat we alle kinderen kunnen opvangen. Kinderen die wat meer de tijd nodig hebben om de stof tot zich te nemen maar ook kinderen die snel kunnen leren.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven