Basisschool De Wegwijzer

Karolingersweg 147 3962 AD Wijk bij Duurstede

  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer

Het team

Toelichting van de school

Op De Wegwijzer werken professionele, bevlogen en enthousiaste leerkrachten.

We vinden naast de sociale en cognitieve educatie, de cultuureducatie erg belangrijk: beeldende vorming, dans, drama, muziek en cultureel erfgoed. We helpen mee aan een brede ontwikkeling voor de maatschappij. Op onze school zijn vakspecialisten te vinden voor alle cultuurdisciplines en zij geven ook de lessen aan de kinderen. Voordelen van deze manier van werken zijn:

1. Niveau van de lessen wordt naar een hoger plan getrokken;

2. De leerlingen groeien in hun creatieve talent;

3. De leerkracht mag zijn of haar passie uitvoeren naast het “gewoon” lesgeven aan de groep;

4. Als de leerlingen bij de vakleerkracht zijn, dan heeft de groepsleerkracht meer tijd voor andere zaken, die belangrijk zijn voor de zorg aan de leerlingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van teamleden worden de volgende acties ondernomen:

  • De duo partners of parttimers die hebben aangegeven extra te willen werken bij ziekte worden benaderd.
  • Externe invallers worden benaderd.
  • De directie kijkt of ambulant personeel, bijvoorbeeld de leraarondersteuner, kan worden ingezet om klassen op te vangen.
  • In hoge uitzondering worden klassen verdeeld of de ouders krijgen een bericht via de app dat ze hun kind thuis mogen houden, 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs. Het stimuleren van de ontwikkeling van kleuters vraagt om een brede aanpak: spelen, werken, bewegen en het in gesprek zijn met elkaar. We bieden de kinderen een ruim aanbod aan activiteiten binnen een rijke leeromgeving, zodat elk kind de vaardigheden ontwikkelt in het tempo dat en op de manier die bij het kind past.   

Voor meer informatie verwijzer we u naar de schoolgids van De Wegwijzer

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de schoolgids van De Wegwijzer, die u kunt downloaden bij de algemene gegevens, kunt u in hoofdstuk 4 alles lezen over de invulling van de onderwijstijd.

We gebruiken de onderwijstijd zo effectief mogelijk om de brede ontwikkeling van onze leerlingen mogelijk te maken. Er is een goed evenwicht tussen spanning en ontspanning.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Waar mogelijk willen we de inzet van specialisten binnen de school verhogen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven