Basisschool De Wegwijzer

Karolingersweg 147 3962 AD Wijk bij Duurstede

  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Venster van CBS De Wegwijzer

Op De Wegwijzer mag je zijn wie je bent en groeien in je talent!
Onze school heeft drie locaties en ligt in het mooie Wijk bij Duurstede.
Het kind in de leerling wordt echt gezien. Er heerst een vreedzaam, pedagogisch klimaat met open en ontspannen kinderen en leerkrachten. We leren, lachen en hebben plezier met elkaar. Naast een gedegen aanbod van de leerstof, hebben we veel aandacht voor cultuureducatie: muziek, dans, beeldende vorming, drama en cultureel erfgoed. Ieder kind voelt zich bij ons thuis!

Via dit Venster krijgt u de eerste informatie over onze school. Hoewel deze informatie zeker niet onbelangrijk is, verwijzen we u ook graag door naar onze website. Het beste beeld van onze school krijgt u door eens langs te komen en in de klassen te gaan kijken. U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek. U kunt zich hiervoor telefonisch of via de website aanmelden. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bruisende cultuurschool
  • Veilig en warm leerklimaat
  • Sprankelend team
  • Sterke zorgstructuur
  • Voortdurend in ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Wegwijzer is een school van ongeveer 500 leerlingen verdeeld over 3 locaties. Op locatie Wegwijzer, de hoofdlocatie, zitten de groepen 1 t/m 3. Op de nevenlocatie de Sterrenwijzer de groepen 4 en 5 en op de Zonnewijzer de groepen 6 t/m 8. Er zitten gemiddeld 25 leerlingen in een groep. Er heerst een rustige werksfeer en een goed pedagogisch klimaat. Tussen de verschillende jaargroepen wordt goed samengewerkt. Leerkrachten leren van elkaar en zorgen samen voor kwalitatief goed onderwijs!
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
518
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De veiligheidsbeleving van de leerlingen monitoren wij op twee verschillende manieren:

1. Vragenlijst veiligheid leerlingen uit WMK wordt elk schooljaar afgenomen in de groepen 5 t/m 8.

2. De veiligheidsthermometer van de Vreedzame School wordt elk jaar afgenomen in de groepen 1 t/m 8.

Terug naar boven