Basisschool De Wegwijzer

Karolingersweg 147 3962 AD Wijk bij Duurstede

  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Venster van CBS De Wegwijzer

Op De Wegwijzer mag je zijn wie je bent en groeien in je talent!
Onze school heeft twee locaties en ligt in het mooie Wijk bij Duurstede.
Het kind in de leerling wordt echt gezien. Er heerst een fijn vreedzaam, pedagogisch klimaat met open en ontspannen kinderen en leerkrachten. We leren, lachen en hebben plezier met elkaar. Naast een gedegen aanbod van de leerstof, hebben we veel aandacht voor cultuureducatie: muziek, dans, beeldende vorming, drama en cultureel erfgoed. Ieder kind voelt zich bij ons thuis!

Via dit Venster krijgt u de eerste informatie over onze school. Hoewel deze informatie zeker niet onbelangrijk is, verwijzen we u ook graag door naar onze website. Het beste beeld van onze school krijgt u door eens langs te komen en in de klassen te gaan kijken. U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek. U kunt zich hiervoor telefonisch of via de website aanmelden. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bruisende cultuurschool
  • Veilig en warm leerklimaat
  • Sprankelend team
  • Sterke zorgstructuur
  • Voortdurend in ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
490
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven