PC BS Matzer

Molenstraat 31 8131 BH Wijhe

Schoolfoto van PC BS Matzer

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Als school vinden we het belangrijk om te weten wat de ouders vinden van onze school. Niet aleen

Hier besteden we op verschillende momenten en op verschillende manieren aandacht aan.

Onze jaarlijkse oudergesprekken en informatiemomenten (informatieavonden, kennismaking- en verwachtingsgesprekken, rapport- en zorggesprekken)

Gesprekken die leerkrachten, Intern Begeleider en directeur hebben met ouders gedurende het jaar leveren hierover ook informatie.

Daarnaast gebruiken we een schoolverlaters-enquête en vragenlijsten/ QuickScans vanuit de WMK (werken met kwaliteitskaarten)

Venster biedt nu ook een mogelijkheid om de tevredenheid onder ouders en leerlingen te meten via een digitale vragenlijst.

We horen natuurlijk graag wat goed gaat, maar zijn natuurlijk ook benieuwd of we iets moeten verbeteren. De uitkomst van deze vragenlijst geeft ons hiervoor richting.

We verzoeken aan ieder gezin van onze school deze enquête in te vullen.

We hopen dat u de moeite en tijd wilt nemen om deze vragenlijst in te vullen als we deze aan u voorleggen.

Namens het gehele team alvast bedankt,

Met vriendelijke groet, Nicole Pot (directeur)

Tevredenheid
7,6

Terug naar boven