Basisschool De Bongerd

Boerhaar 20 8131 SW Wijhe

  • Schoolfoto van Basisschool De Bongerd
  • Schoolfoto van Basisschool De Bongerd
  • Schoolfoto van Basisschool De Bongerd
  • KBS De Bongerd is een IPC school
  • De kernwaarden veiligheid, verantwoordelijkheid en respect zijn de pijlers in onze school.

In het kort

Toelichting van de school

Voor u ligt de schoolgids van KBS De Bongerd 2020-2021. De basisschool is een stukje van het leven. Niet alleen voor uw kind maar ook voor uzelf. U vertrouwt uw kind voor een groot deel van zijn/haar jonge leven toe aan de zorg van onze leerkrachten. Daarom vinden wij het belangrijk u goed te informeren over allerlei zaken die met onze school te maken hebben. Welke uitgangspunten er gehanteerd worden en hoe wij omgaan met de specifieke mogelijkheden van uw kind. We hebben zorg hoog in ons vaandel staan en willen voor elk kind een uitdagende  leeromgeving creëren, zodat een kind kan kiezen uit een breed aanbod en gestimuleerd wordt zich optimaal te ontplooien. We denken dat u alle, door u gewenste informatie, gemakkelijk kunt vinden. Mochten er desondanks nog vragen zijn neemt u dan gerust contact op met de school voor nadere informatie of om een afspraak te maken. Ook kunt u op onze website www.debongerdwijhe.nl terecht voor heel veel zaken. Ongeveer 1 x in de 2 weken verschijnt er een digitale nieuwsbrief waarin u geïnformeerd wordt over veel schoolzaken. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betekenisvol onderwijs; IPC
  • in beweging
  • deskundig en gemotiveerd team
  • 'Bongerdtaal'
  • YES momenten beleven

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
188
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We hebben onze voor-en naschoolse opvang geregeld met Kindcentrum de Bieenkorf in Wijhe.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school maakt gebruik van het veiligheidshandboek Salland. In de digitale versie zijn diverse stappenplannen en protocollen opgenomen waaronder het protocol huishoudelijk geweld. Het veiligheidshandboek krijgt op stichtingsniveau jaarlijks een update. 

Terug naar boven