Openbare Basisschool Tellegen

Achter de Hoven 37 8131 CP Wijhe

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Tellegen
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Tellegen
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Tellegen
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Tellegen

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van obs Tellegen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Graag nodigen we u uit om onze eigen website te bekijken: www.obstellegen.nl

Hier vindt u nog veel meer belangrijke informatie over onze school. Ook bent u van harte welkom voor een rondleiding, zodat u de school in bedrijf kunt zien.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs Tellegen is een kleine dorpsschool. Deze kleinschaligheid zorgt er wel voor dat we voor ieder kind de maximale aandacht hebben. We kennen elkaar en helpen elkaar. De laatste paar jaar is ons leerlingaantal gedaald, maar we zien dit jaar een stabilisatie in de cijfers.
Weergave

Leerlingen
54
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven