Basisschool Wijdewormer

Wijdewormerplein 1 1456 CB Wijdewormer

  • Schoolfoto van Basisschool Wijdewormer
  • Schoolfoto van Basisschool Wijdewormer
  • Schoolfoto van Basisschool Wijdewormer
  • Schoolfoto van Basisschool Wijdewormer
  • Schoolfoto van Basisschool Wijdewormer

Het team

Toelichting van de school

Onze school heeft een betrokken en enthousiast team dat bestaat uit groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, een intern begeleider, een administratief medewerker en een directeur. In onze jaargids beschrijven wij de leerkrachtbezetting per groep. Wij streven ernaar maximaal twee groepsleerkrachten aan één groep te verbinden.
Op obs Wijdewormer werken wij samen met Team Sportservice voor het verzorgen van de lessen bewegingsonderwijs, met Cultuurhuis Wherelant voor het verzorgen van de lessen in ons atelier en met Muziekschool Waterland voor het muziekonderwijs. Voor cultuureducatie maken wij gebruik van het cultuuraanbod onderwijs van Fluxus. Tot slot slaan wij met 'de Bibliotheek op school' met de bibliotheek en de gemeente de handen ineen om onze leerlingen te stimuleren meer te lezen. De BiebBus is hier een onderdeel van. 

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte van het personeel gaan wij samen met de afdeling P&O van Stichting OPSPOOR op zoek naar vervanging. Op dit moment is er een personeelstekort in het onderwijs en lukt het ons niet altijd om vervanging te vinden. Wij moeten dan overgaan tot het inzetten van ambulant of ondersteunend personeel, het verdelen van de groepen of, in het ergste geval, het naar huis sturen van leerlingen. Uiteraard worden onze ouders via het Ouderportaal ingelicht als er een collega ziek is en over de wijze waarop vervanging geregeld wordt.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven