School voor Speciaal Basisonderwijs De Bolster

Homberg 2994 6601 XR Wijchen

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Bolster
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Bolster
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Bolster
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Bolster
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Bolster

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Bolster maakt gebruik van de vervangingspool CPV Ingenium, waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van vaste invaller. Omdat er niet altijd vervangers beschikbaar zijn, organiseren we waar mogelijk vervanging met vast medewerkers. Soms betekent dit dat een leerkracht van de ene unit op zijn/haar werkdag in een andere unit werkzaam zal zijn. Het behouden van een veilig en voorspelbaar pedagogisch klimaat blijft altijd uitgangspunt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wat is unitonderwijs?

Op de Bolster werken de kinderen en de medewerkers samen in units. Een unit is een groep kinderen van verschillende leeftijden en niveaus bij elkaar. In één unit werken meerdere medewerkers. Met de keuze voor het werken in units willen we tegemoet komen aan onze sterke wens om te gaan met verschillen tussen kinderen. Kinderen laten zich qua ontwikkeling niet “vangen” in één groep. Inspelen op ontwikkelingsverschillen, sociaal emotionele ontwikkeling en de verschillende onderwijsbehoeften, vraagt om flexibele groeperingsvormen. Dit is slechts één van de vele voordelen van het werken in units.

We leren van en met elkaar, kinderen met verschillende talenten ontmoeten elkaar en werken samen.

‘Meerdere ogen’ volgen dagelijks de kinderen.

In één unit werken een aantal medewerkers nauw samen en volgen ze de ontwikkeling van de kinderen.

Meer tijd en/of ruimte voor kinderen.

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wie zijn onze specialisten?

Op de Bolster zijn er twee intern begeleiders, één gedragsspecialist, één orthopedagoog, één didactisch specialist, één rekenspecialist, één logopedist en maatschappelijk werker. Zij vormen samen het team, dat de medewerkers op pedagogisch en didactisch gebied ondersteunt. Daarnaast heeft de Bolster een gedetacheerde leerkracht vanuit het ZMLK onderwijs, een schoolondersteuner vanuit REC3 en een schoolondersteuner vanuit REC4 onderwijs.

Wie werken er in de unit?

Leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten en onderwijsassistenten dit verdeeld over de verschillende units. In iedere unit werken altijd twee leerkrachten.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven