Basisschool Antonius

Heumenseweg 46 6603 CZ Wijchen

Leerlingen van groep 7/8

Het team

Toelichting van de school

Op de Antoniusschool is een team werkzaam bestaande uit 16 medewerkers. Naast 10 leerkrachten werkt er een intern begeleider, 2 onderwijsassistenten, een administratief medewerkster en een conciërge. Wekelijks komt er ook een gymdocent de gymles verzorgen wanneer een leerkracht niet bevoegd is om deze zelf te geven.  

De directeur geeft samen met het SOT (schoolontwikkelteam) en de intern begeleider richting aan het beleid, de kwaliteitscultuur en de borging van de  huisstijl van de school. In het SOT zitten leerkrachten met een specialisme. Op dit moment zijn dat de specialist jonge kind, de specialist gedrag en de specialist eigentijds onderwijs en ICT.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft wordt in eerste instantie aan de duo-partner gevraagd of deze in kan vallen. Wanneer dit niet mogelijk is, maken we gebruik van een leerkracht uit onze inval-poule.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school heeft te maken met een krimp in leerlingenaantal. De krimp willen we omzetten van een bedreiging naar een kans. Hoe kunnen we ons onderwijs zo inrichten dat we tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen binnen een setting waar uitdagend onderwijs wordt geboden?  In het schoolplan 2020-2024 stellen we als doel dat de school haar aanbod, passend bij haar visie, op een eigentijdse, toekomstgerichte wijze aan de leerlingen aanbiedt. Gezien het leerlingenaantal van komend schooljaar en de personele mogelijkheden hebben we met het team besloten om komend jaar te gaan werken in units. Tijdens dit jaar kunnen we de verschillende samenwerkingsvormen onderzoeken, uitvoeren, monitoren en borgen. We doen dit vanuit de gedachte “samen waar kan, apart waar moet”. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Om de week zijn de leerlingen van groep 1 op woensdag vrij.  Deze leerlingen gaan 860 uur per jaar naar school.

De leerlingen van groep 2 t/m 8 gaan 958 uur per jaar naar school

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school werken we met het vijf-gelijke-dagen model.

De leerlingen gaan dagelijks van 8.30u tot 14.00u naar school, waar zij ook lunchen.

Om de week zijn de leerlingen van groep 1 op woensdag vrij.  Deze leerlingen gaan 860 uur per jaar naar school.

De leerlingen van groep 2 t/m 8 gaan 958 uur per jaar naar school.

Het totaal aantal uren in acht jaar basisonderwijs komt hiermee op 7566 uur (verplicht aantal uren 7520)  

Jaarlijks wordt het aantal lesuren ter goedkeuring voorgelegd aan de MR en verwerkt in het werkverdelingsplan van het team. Ouders ontvangen voor de zomervakantie de planning van vakanties en studiedagen voor het schooljaar daarop.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In principe geeft de Antoniusschool passend onderwijs aan alle leerlingen zonder toelaatbaarheidheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften zoeken wij samen met ouders en het onderwijszorgcentrum van Kans & Kleur naar de best passende onderwijsplek op één van de Wijchense scholen. Soms is dit niet de meest nabije school maar er is altijd een passende plek.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op dinsdagochtend en donderdagochtend komen twee- tot vierjarigen uit Alverna en omgeving naar peuterspeelzaal Timpe Tampe. Timpe Tampe heeft een eigen lokaal in ons gebouw met een eigen buitenruimte. De peuterspeelzaalleidsters van Timpe Tampe en de onderbouwleerkrachten van de Antoniusschool werken veel en goed samen. Dikwijls spelen peuters en kleuters samen buiten op het plein, regelmatig komen peuters en kleuters bij elkaar op bezoek. De overgang van peuterspeelzaal naar basisschool verloopt soepel, mede dankzij de goede 'warme' overdracht.

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.deeerstestap.nl

Terug naar boven