De Buizerd

Buizerdstraat 235 6601 AT Wijchen

  • ook buiten het klaslokaal
  • samenwerking oudsten en jongsten
  • opening van het project Grieken en Romeinen
  • betekenisvolle leersituaties
  • Aandacht voor creatieve vakken en verschillende technieken.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Onze school scoort in de peiling Oudertevredenheid 2015-2016 bij de vraag welk cijfer geeft u De Buizerd een 9
Tevredenheid
7,5

Terug naar boven