Basisschool St Paschalis

Suikerbergseweg 2 6604 AE Wijchen

  • Schoolfoto van Basisschool St Paschalis
  • Schoolfoto van Basisschool St Paschalis
  • Schoolfoto van Basisschool St Paschalis
  • Schoolfoto van Basisschool St Paschalis
  • Schoolfoto van Basisschool St Paschalis

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De Paschalisschool werkt 'opbrengstgericht'. De uitslag van de eindtoets is een van de momenten waarop we ons onderwijs onder de loep nemen en waar nodig bijstellen. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Onder tussenresultaten verstaan wij de uitslagen van de Cito toetsen. De Cito toetsen worden rond januari en juni afgenomen. Ouders krijgen bij het rapport een uitdraai van de gegevens van de toetsen en deze worden besproken in het ontwikkelingsgesprek. In groep 1-2 nemen wij geen Cito toetsen af. Naar aanleiding van de resultaten vormen de uitslagen van deze toetsen aanleiding om ons onderwijs te evalueren en, zo nodig, bij te stellen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven