Basisschool St Paschalis

Suikerbergseweg 2 6604 AE Wijchen

  • Schoolfoto van Basisschool St Paschalis
  • Schoolfoto van Basisschool St Paschalis
  • Schoolfoto van Basisschool St Paschalis
  • Schoolfoto van Basisschool St Paschalis
  • Schoolfoto van Basisschool St Paschalis

In het kort

Toelichting van de school

WELKOM

Fijn dat u een kijkje neemt bij onze school. Ik hoop dat u verrast wordt en tegelijkertijd uw nieuwsgierigheid wordt gewekt. U wilt natuurlijk weten wat wij als school uw kind te bieden hebben. Ik vertel u graag over onze school en onze leerkrachten. Maar het gaat uiteindelijk om uw kind.Ik wil u van alles vertellen over ons onderwijs dat we met regelmaat tegen het licht houden om de resultaten te wegen en te zien of uw kind voldoende uitgedaagd wordt. Over ons ervaren en betrokken team, versterkt door jong en enthousiast talent, dat zich gesteund weet door leidinggevenden, intern begeleider, administratieve kracht en conciërges. Over de succesvol gebleken kindgesprekken en omgekeerde oudergesprekken. Over de veilige sfeer op school met de beproefde methode De Vreedzame School. Het podium waar creatieve activiteiten voor en door kinderen kunnen plaatsvinden. Over het goed uitgeruste technieklokaal waar ideeën kunnen worden uitgewerkt. En natuurlijk over Leren zichtbaar maken, een manier van werken waarbij de leraar kijkt naar de impact van zijn handelen en waarbij de kinderen steeds meer eigenaar worden van hun eigen leerproces.Het gaat om het samenspel tussen school, u als ouder en uw kind. Uw kind gaat een aantal belangrijke en leerzame jaren van zijn leven tegemoet. Daarom vormt die driehoek het speerpunt van onze visie. Daarom investeren wij als school veel in de samenwerking om het spel te optimaliseren en te bewaken. Dat is onze insteek. Daar kunt u ons aan houden. Ik heet u daarom van harte welkom op een school waar leerkrachten, ouders en kinderen samenwerken aan mooie, onvergetelijke en leerzame jaren op de Paschalisschool. Wilt u nog meer weten over onze school, dan nodig ik u namens het team van harte uit voor het maken van een afspraak voor een rondleiding.

Lieke van de Ven, directeur Paschalisschool 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Betrokkenheid
  • Ontwikkeling
  • Plezier
  • Leren zichtbaar maken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen komen voornamelijk uit de Woezik, maar ook uit de omliggende wijken in Wijchen en het buitengebied.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
314
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met het vijf gelijke dagen model. De leerkrachten eten tussen de middag samen met de kinderen. Alle groepen zitten op de locatie de Suikerberg. Er is een intensieve samenwerking met De eerste stap die de voor- en naschoolse opvang regelen. Meer informatie over de verschillende opvang mogelijkheden vindt u op www.deeerstestap.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven