kbs De Viersprong

Lijsterbesstraat 2 6602 GM Wijchen

  • Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, maar het gaat erom 'hoe je intelligent bent'.
  • Je kunt je pas ontwikkelen, als je jezelf veilig voelt en je mag zijn wie je bent. We trainen wekelijks sociale vaardigheden.
  • Ook het vak 'techniek en scheikunde' krijgen alle kinderen in de vak-ateliers.
  • De kinderen verzamelen alles in de ateliermap. Fijn als ouders met enige regelmaat komen kijken in de map.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De WMK-leerling tevredenheid enquête laat ons zien dat de leerlingen in 2022-2023 tevreden zijn over de sociale veiligheid.

Zij geven de school het cijfer 7,7. 

De meeste kinderen vinden het leuk op school. Ze hebben veel, of erg veel contact met klasgenoten. Veel kinderen vinden dat zij een leuke klas hebben. De meeste kinderen vinden het leuk om met de kinderen uit de klas om te gaan. Ze hebben vaak het gevoel dat mensen het fijn vinden dat het kind op school is.

Kinderen voelen zich vaak veilig of heel veilig op school. De meeste kinderen kennen geen plekken waar zij zich niet veilig voelen op school, of rond de school. Gelukkig worden de meeste kinderen helemaal nooit gepest. 

De meeste kinderen zijn erg, of heel erg tevreden over wat ze op school leren. Zij ervaren regels erg of heel erg duidelijk. De uitleg van de meester of juf is voor de meeste kinderen ook erg of heel erg duidelijk.  

We zijn als school redelijk tevreden. We hadden ons als doel gesteld om een goed te halen. Nu is het 'bijna' een goed (rapportcijfer 8).

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven