kbs De Viersprong

Lijsterbesstraat 2 6602 GM Wijchen

  • Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, maar het gaat erom 'hoe je intelligent bent'.
  • Je kunt je pas ontwikkelen, als je jezelf veilig voelt en je mag zijn wie je bent. We trainen wekelijks sociale vaardigheden.
  • Ook het vak 'techniek en scheikunde' krijgen alle kinderen in de vak-ateliers.
  • De kinderen verzamelen alles in de ateliermap. Fijn als ouders met enige regelmaat komen kijken in de map.

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer.

Het team van De Viersprong heeft vanuit visie ervoor gekozen om sinds 2016 een nieuw onderwijsconcept, 'De Noordwijkse Methode', te implementeren. Sinds december 2019 zijn we officieel een 'Noordwijkse Methode School'. 

Samen met ouders en leerlingen zijn we trots op onze ingezette koers. De missie van de Noordwijkse Methode is om een kind te laten schitteren met zijn eigen talenten, zodat zij van daaruit een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld om zich heen. Een belangrijk aspect van deze visie is dat we leren over jezelf, door de wereld te ontmoeten. 

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht
  • Eigenaarschap
  • Structuur
  • Doelgericht
  • Zelf-( Vertrouwen)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1-10-2021 verwachten we rond de 230 leerlingen te kunnen tellen. We hebben een enorme groei in de onderbouw (groep 1-2). Dat is fijn!

Deze ouders kiezen bewust voor het nieuwe onderwijsconcept: 'De Noordwijkse Methode". Zie bijlage voor meer informatie over ons onderwijsconcept.

Jaarlijks tellen we regelmatig hoeveel nieuwe instroom-leerlingen starten gedurende het schooljaar (in groep 1-2). Op het moment dat we vol zitten, communiceren we dat we ook voor deze leerlingen 'fysiek vol zitten'.  


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren het vijf gelijke dagen model. Dat betekent dat elke dag om 8.30 uur start en om 14.00 uur alle kinderen naar huis/opvang gaan.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op 25-02-2016 heeft de inspecteur de volgende beoordeling gegeven:

Kwaliteitsgebied schoolklimaat GOED

Kwaliteitsgebied veiligheid GOED

Kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en ambitie kwaliteitscultuur GOED

Terug naar boven