Paulusschool v BSO

Roerdompstraat 76 6601 DL Wijchen

  • Samen zijn wij de Paulusschool
  • Ook met behulp van directe bronnen
  • Vieringen zijn voor ons belangrijk
  • In onze lessen en de activiteiten van de Brede School
  • Beweging en sportiviteit

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

  1. Elke twee jaar wordt door de kinderen van groep 6 t/m 8 een digitale vragenlijst over de sociale veiligheid ingevuld (Kwaliteitszorg WMK PO).
    Deze lijst bevat ca. 40 vragen over de mate waarin de leerling zich veilig voelt in de klas en in de school.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Elke twee jaar wordt een digitale vragenlijst ingevuld door de ouders.
Er worden dan 30 vragen gesteld over o.a. 
1. Schoolgebouw en veiligheid
2. Kwaliteit van onderwijs
3. Communicatie
4. Schoolklimaat

In maart 2019 is de laatste vragenlijst afgenomen. De Paulusschool scoort als school een 3,55. Daarmee scoort de school goed.De respons op de Vragenlijst was 26%: 69 van de 268 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is laag; de Vragenlijst werddoor weinig respondenten ingevuld. Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegegaan.Waardering van

Tevredenheid
7,6

Terug naar boven