Paulusschool v BSO

Roerdompstraat 76 6601 DL Wijchen

  • Samen zijn wij de Paulusschool
  • Ook met behulp van directe bronnen
  • Vieringen zijn voor ons belangrijk
  • In onze lessen en de activiteiten van de Brede School
  • Beweging en sportiviteit

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht vervangen moet worden door ziekte of ander verlof maken wij gebruik van de invalpool (Centrum Personeels Voorziening Ingenium). Meerdere besturen werken hierin samen om er voor te zorgen dat er voldoende vervangers beschikbaar zijn voor verlof.

In het geval dat er geen vervanger meer beschikbaar is, worden de kinderen van de desbetreffende groep verdeeld over de andere groepen.
Wanneer ook dat niet meer mogelijk is, worden kinderen thuis opgevangen. Ouders worden in zo'n situatie indien mogelijk een dag van te voren geïnformeerd.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In principe kan onze school alle leerlingen zonder toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs passend onderwijs geven. In geval van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften gaan wij samen met ouders en het Centrum Passend Onderwijs (CPO) van Kans & Kleur na wat de beste passende onderwijsplek is voor deze leerling op één van de basisscholen van Kans & Kleur. Soms is dat niet de school die het dichtst bij huis staat maar er is altijd een passende plek op één van onze scholen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school werkt samen met kinderopvang "De Eerste Stap" voor wat betreft de peuteropvang en de Buitenschoolse en opvang.  In het kader van de Brede school werken we samen met de wijkvereniging, de programmacommissie van de Brede school, een logopediste, een kinderfysiotherapeut en een ergotherapeut. Ook is de Unit het Jonge Kind van de Bolster (Speciaal Basisonderwijs) in het gebouw gehuisvest. Onze kleuterbouw en de Unit werken samen en wisselen expertise uit.

Terug naar boven