Paulusschool v BSO

Roerdompstraat 76 6601 DL Wijchen

  • Samen zijn wij de Paulusschool
  • Ook met behulp van directe bronnen
  • Vieringen zijn voor ons belangrijk
  • In onze lessen en de activiteiten van de Brede School
  • Beweging en sportiviteit

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Vensters PO voor de Paulusschool!

Iedereen is uniek  en samen zijn wij de Paulusschool.

Onze school wil een fijne school zijn voor iedereen. Een gezonde en sportieve school met ruimte, ideeën en aandacht voor ieder kind. En een school met prima resultaten waar we graag open over zijn.

Vanuit onze kernwaarden: Samen, veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid zetten we ons in om kinderen gaandeweg zich te laten ontwikkelen tot een kritisch denkend en zelfstandig persoon in de wereld om hen heen. 

Heel trots zijn we op onze brede school; samen met onze partners in het gebouw bieden we een rijk dagarrangement in een veilige en gezonde omgeving. Nieuwsgierig geworden? Bel of mail gerust voor een afspraak of kijk alvast op onze website: http://www.paulus-school.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Elk kind is uniek
  • Samen, vertrouwen, veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Vreedzame school
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school bevindt zich in een leuke 70-er jaren wijk, er is de laatste jaren minder doorstroming waardoor het aantal klassen afgenomen is.

Uit de prognoses van de gemeente blijkt dat er een daling is in leerlingenaantallen. Dit is verklaarbaar vanuit het aantal jonge gezinnen in de wijk.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
223
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

geen toelichting

Terug naar boven