Kindcentrum Westwijzer

Blauwe Hof 4003 6602 WT Wijchen

Schoolfoto van Kindcentrum Westwijzer

Het team

Toelichting van de school

In de tabel is te zien dat de verdeling van de medewerkers per leeftijdscategorie op de Speelhoeve goed is. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van leerkrachten wordt vervanging geregeld via de invalpool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kleutergroepen 1 en 2 worden altijd gecombineerd. Het is onze visie dat 4-jarigen hierdoor gemakkelijker kunnen wennen, omdat ze van de oudere kleuters veel kunnen leren. De ouders kleuters ontwikkelen hierdoor verantwoordelijkheidsgevoel.

De groepen 3 en 8 combineren we liever niet. In groep 3 wordt de basis gelegd voor het verdere leren  en in groep 8 staat de voorbereiding voor het Voortgezet Onderwijs centraal, maar soms is een combinatie niet te voorkomen. 

Een combinatiegroep heeft ook voordelen, kinderen leren zelfstandig te werken en omgaan met uitgestelde aandacht.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vanuit onze visie op kleuteronderwijs, werkt de Speelhoeve niet meer met vakken en uren.

In de groepen 1 en 2 werken we thematisch en spelend. De inbreng van de kinderen is belangrijk, thema's worden samen met de kinderen vorm gegeven. De kinderen krijgen de ruimte om zich op eigen initiatief en op eigen tempo te ontwikkelen.

Op basis van de kerndoelen en de doelen van de methode Kleuterplein hebben we een observatiesysteem ontwikkeld waarmee we de ontwikkeling van kinderen volgen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen die cognitief extra ondersteuning nodig hebben.

Leerlingen die gedragsmatig extra ondersteuning nodig hebben.

Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven