Kindcentrum Westwijzer

Blauwe Hof 4003 6602 WT Wijchen

Schoolfoto van Kindcentrum Westwijzer

In het kort

Toelichting van de school

de Speelhoeve: fijne school, goede resultaten. 

Samenwerkingsschool de Speelhoeve ligt op de grens van de wijken Blauwe Hof en Aalsburg in Wijchen. De school beschikt over drie gebouwen. Het hoofdgebouw en de dependance op de Blauwe Hof en het gebouw aan de Kraaijenberg in de gelijknamige wijk. 

De Speelhoeve wil een fijne school zijn voor iedereen en een school met goede resultaten. We zijn met trots een Kanjerschool en met de Kanjertraining werken we aan een prettig en veilig schoolklimaat. 

In de kleutergroepen staat spelend leren centraal. Zelfstandigheid en je talent ontwikkelen vinden we belangrijk.

Nieuwsgierig geworden? Bel of mail voor een afspraak.

Graag tot ziens.

Karin Boon

directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kanjerschool
 • Goed pedagogisch klimaat
 • Passend onderwijs
 • 21e Century Skills
 • Open en transparant

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van de Speelhoeve is sinds 2015 redelijk stabiel. In 2018-2019 staat de teller op 404 en de verwachting is dat de school in schooljaar 2019-202 net onder de 400 leerlingen komt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
368
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2012-2013 is de Speelhoeve een Kanjerschool. Dat betekent dat we de Kanjertraining gebruiken om het pedagogisch klimaat op school en de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Uitgangspunt van het Kanjerinstituut: 

Kanjertraining, voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. 

De Kanjertraining is een volwaardige methode voor basis- en voortgezet onderwijs en streeft de volgende doelen na:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Terug naar boven