Basisschool Het Baken

Sternstraat 29 1771 AN Wieringerwerf

  • Een kijkdoos gemaakt tijdens IPC
  • De IPC-hoek in de bovenbouwunit
  • Tijdens het thema verkeer werd gebruik gemaakt van de verkeersborden die op het plein stonden.
  • Schoolfoto van Basisschool Het Baken
  • Een van de thema's binnen IPC in de middenbouwunit.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kanjertraining
  • Thematisch werken via IPC
  • Transparante oudercommunicatie
  • IGDI-model
  • Flexwerk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op Het Baken is de laatste jaren redelijk stabiel. De verwachting is de ons leerlingaantal de komende jaren iets zal stijgen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
80
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Jezelf veilig voelen op school en in de klas is een belangrijke voorwaarde voor kinderen om tot ontwikkeling te komen. Op Het Baken doen we ons uiterste best om dit voor alle kinderen te realiseren. Onze aanpak via de Kanjertraining speelt hierin een centrale rol en bewijst dat het effectief is. 

Om het welbevinden van onze kinderen te monitoren maken we jaarlijks gebruik van vragenlijsten die door de kinderen van groep 5 t/m 8 worden ingevuld. Hierin wordt ook dit jaar weer door de kinderen aan ons teruggegeven dat ze zich erg prettig en veilig voelen op school. 
De uitkomsten van deze vragenlijsten vindt u verder op deze pagina. 

Terug naar boven