PC Basisschool Het Laar

Eikenlaan 3 7642 GA Wierden

Schoolfoto van PC Basisschool Het Laar

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool het Laar....vanuit respect en veiligheid de wereld ontdekken.

Het Laar is een christelijke basisschool, waar iedereen welkom is. We geven ons onderwijs vorm vanuit de gedachte dat ieder mens uniek is en dat al onze leerlingen zichzelf mogen zijn. Daarom maken we graag ruimte voor al hun talenten, vaardigheden en emoties. Het mag er zijn, allemaal. En hun minder sterk ontwikkelde kanten? Die mogen er ook zijn. Als het nodig is, gaan we ermee aan de slag en zo zetten we uw kind nog meer in zijn of haar kracht! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open plek
  • Respect-veiligheid-ontdekken
  • Krachtig pedagogisch klimaat
  • Wetenschap en techniek
  • Kansen en mogelijkheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
162
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven