PC Basisschool Het Laar

Eikenlaan 3 7642 GA Wierden

Schoolfoto van PC Basisschool Het Laar

In het kort

Toelichting van de school

vanuit respect en veiligheid de wereld ontdekken.

Het Laar is een basisschool waar de deur openstaat voor iedereen. Een open plek waar persoonlijke ontwikkeling centraal staat en waar we kunnen bouwen op elkaar, binnen de normen en waarden van het christelijk onderwijs. We werken samen aan een stevige basis voor de toekomst. Bij ons is er oprechte aandacht voor elkaar en wordt de nieuwsgierigheid van de kinderen geprikkeld. Wij leren kinderen hun talenten te ontwikkelen, samen te werken en te reflecteren. Vanuit onze kernwaarden veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en vertrouwen mag je bij ons leren de beste versie van jezelf te zijn. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open plek
  • Respect-veiligheid-ontdekken
  • Krachtig pedagogisch klimaat
  • Wetenschap en techniek
  • Kansen en mogelijkheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op Het Laar zitten 174 leerlingen die veelal wonen in dezelfde wijk als de school. Hierdoor kunnen veel leerlingen lopend of op de fiets naar school. De school is gelegen in de bomenwijk in Wierden. Een rustige wijk waar de kinderen veilig van en naar school kunnen komen.

Het toegankelijke plein zorgt ervoor dat wij een buurtfunctie hebben. Iedereen is welkom om te spelen, uit te rusten of bij te kletsen met elkaar. Ook hier staat net als op Het Laar zelf de deur open voor iedereen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
158
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven