De Morgenster

Kruizemunthof 10 7641 EX Wierden

  • Een verkeersveilige "zoen en zoef zone", speel- en sportplek naast onze school.
  • Een apart, veilig en ruim speelplein voor de kleuters, volop ruimte om te spelen en te ontdekken.
  • We werken met aparte pauzes voor bovenbouw en onderbouw. Dat is fijn, want zo hebben we lekker de ruimte om met materialen te spelen.
  • Het voetpad naast de school richting de kleuteringang.
  • Kortom, volop ruimte en groen rondom onze school.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheidpeiling is afgenomen in november 2022 onder leerlingen van groep 6, 7 en 8. 
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven