De Morgenster

Kruizemunthof 10 7641 EX Wierden

  • Een verkeersveilige "zoen en zoef zone", speel- en sportplek naast onze school.
  • Een apart, veilig en ruim speelplein voor de kleuters, volop ruimte om te spelen en te ontdekken.
  • We werken met aparte pauzes voor bovenbouw en onderbouw. Dat is fijn, want zo hebben we lekker de ruimte om met materialen te spelen.
  • Het voetpad naast de school richting de kleuteringang.
  • Kortom, volop ruimte en groen rondom onze school.

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Morgenster, een school waar ieder kind mag stralen! 

Via deze schoolpagina kunt u informatie inwinnen over onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO en de Inspectie. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. 

Wilt u onze school bezoeken dan kan dit natuurlijk ook. U kunt een afspraak maken via info@demorgensterwierden.nl of via tel.nr 0546-573739

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Eigenaarschap
  • Betrokkenheid
  • Activerend leren
  • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school


Het inschrijfformulier nieuwe leerlingen is te vinden op onze website.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
241
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We zijn in februari 2020 gestart met een continurooster. Voor groep 3 t/m 8 kiezen we bewust voor een lunchpauze van 35 minuten, waardoor er genoeg tijd is voor lunch en ontspanning voor zowel leerlingen als leerkrachten. Lunchtijd betekent dus geen lestijd.

Ook de kleuters lunchen in hun eigen groep en voorafgaand of aansluitend aan het lunchmoment spelen leerlingen van groep 1 en 2 buiten op het kleuterplein. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsplan: De bijlagen die genoemd worden in het veiligheidsplan liggen ter inzage op school.

Privacy: Het handboek IBP m.b.t. veiligheid rondom privacy ligt ter inzage op school

Schoolmaatschappelijk werk: Via het schoolmaatschappelijk werk kunnen er ook SOVA trainingen worden gevolgd. 

Expertise: De schoolvereniging heeft een orthopedagoog in dienst. Zij is ook aanwezig bij het SOT overleg. Verdere expertise is er van een schoolcoach, collegiaal consulent van speciaal basisonderwijs en verpleegkundige. In het SOT maken zij oa. deel uit van het expertise team.

Terug naar boven