De Garve

Dorpsstraat 19 7234 SM Wichmond

  • IKC De Garve ligt in een groene en landelijke omgeving.
  • We sluiten aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen.
  • Onderwijs en opvang werken samen op IKC De Garve. Hierdoor ontstaat een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar.
  • Samenwerken en Burgerschapsonderwijs.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Een keer per jaar wordt de vragenlijst afgenomen. Op grond van de uitslag worden acties ondernomen.
Tevredenheid
7,9

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,9

Terug naar boven