De Garve

Dorpsstraat 19 7234 SM Wichmond

  • Schoolfoto van De Garve
  • Schoolfoto van De Garve
  • Schoolfoto van De Garve
  • Schoolfoto van De Garve
  • Schoolfoto van De Garve

Het team

Toelichting van de school

Basisschool De Garve maakt als vereniging deel uit van het PON. Hierin werken schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland samen. Zij vertegenwoordigen bijna 200 basisscholen. De besturen werken samen aan goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid van personeel. Solidariteit is daarbij de kerngedachte.

Vanuit het PON staan personeelsleden uit de personeelspool op de loonlijst van de Verenigingen. Zo ook iemand bij ons, in dit geval een mannelijk personeelslid. Ouders treffen deze persoon niet aan in het team dat dagelijks werkt op De Garve, maar dit verklaart dat in de grafiek sprake is van een mannelijke teamlid.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Is een leerkracht ziek of afwezig?

Dan wordt vervanging geregeld via het Personeelscluster Oost-Nederland (PON).
Soms is er geen vervanging beschikbaar, dan werkt de school met een noodscenario.
Indien mogelijk hoort u vooraf hoe de vervanging wordt geregeld, soms kan dit pas achteraf.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op De Garve wordt veel aandacht besteed aan spel en beweging voor de jonge kinderen. Spelend leren staat centraal. Dagelijks gaan de kinderen 2 keer naar buiten. In het speellokaal wordt wekelijks gegymd. Er is op een morgen extra bewegingsonderwijs door een vakleerkracht. Elke woensdag heeft een gedeelte van de groep kinderyoga.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Veel kinderen hebben behoefte aan extra ondersteuning op het gebied van taal/lezen. Daarom is er hier veel tijd voor ingeruimd. We koppelen het thema van de lees- en taalteksten zoveel mogelijk aan het IPC onderwijs.

IPC is een methode voor wereldoriëntatie voor de hele basisschool waarin "leren leren" centraal staat en dat uitgaat van de 8 pijlers, die u overal op school tegenkomt. Het doel is kinderen te laten leren, zo effectief en leuk mogelijk, op basis van hoge verwachtingen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Garve heeft een basisprofiel. Er is veel kennis op het gebied van taal, lezen en behandeling van dyslexie.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school wil de komende jaren 

* haar kennis op gebied van dyslexie behouden en uitbreiden

* het goed pedagogisch klimaat behouden 

* meer aandacht voor het ontwikkelen voor de aanpak van  meer en hoogbegaafdheid 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de kinderopvang van IKC De Garve werken medewerkers die extra gekwalificeerd zijn op het gebied van taal. Zij stimuleren de taalontwikkeling van ieder kind.

De school heeft veel uren lezen en taal op het programma staan. We koppelen taal en lezen zoveel mogelijk aan het thema van IPC.

Terug naar boven