De Garve

Dorpsstraat 19 7234 SM Wichmond

  • IKC De Garve ligt in een groene en landelijke omgeving.
  • We sluiten aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen.
  • Onderwijs en opvang werken samen op IKC De Garve. Hierdoor ontstaat een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar.
  • Samenwerken en Burgerschapsonderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van basisschool IKC De Garve. Deze schoolpagina geeft u een beeld van ons Integraal Kind Centrum (IKC). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school zelf. Waar nodig geven we als school zelf een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandig
  • Betrokken
  • Verbonden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is stabiel, ondanks het beeld dat de DUO-publicatie geeft. Op 1 oktober had De Garve 79 leerlingen, op 1 februari 2023 waren dat er 85. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
81
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven