Christelijke basisschool De Meidoorn

Meidoornstraat 20 8091 JX Wezep

  • Het motto van de school: Iedereen telt!
  • Samenwerkend leren
  • Creatief en kleurrijk.
  • Hoge verwachtingen van ieder kind.
  • Dienstbaar aan God en de ander.

In het kort

Toelichting van de school

Met veel plezier presenteren we u CBS De Meidoorn in dit venster. De school heeft twee locaties, beide in de dorpskern van Wezep. Op onze school vinden we dat "Iedereen telt". Dat betekent dat we elk kind zien en het waarderen zoals het is. Vanuit een sfeer van vertrouwen gaan we respectvol met elkaar om en leren we respect te hebben voor anderen en onze omgeving.

In ons onderwijs vinden we hoge betrokkenheid en hoge verwachtingen belangrijk om goede resultaten te behalen. Kinderen krijgen de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We geven veel aandacht aan wetenschap en technologie omdat kinderen dit nodig hebben voor hun toekomst en er van genieten. 

We zijn een christelijke school en daarom helpen we kinderen om God te leren kennen en te leren leven zoals God dat van ons vraagt in de Bijbel.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Betrokken
  • Talentontwikkeling
  • Samen met ouders
  • Christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS De Meidoorn telt op 1 oktober 2020 231 leerlingen. Ouders kiezen graag voor onze school vanwege de prettige sfeer.

De kwaliteit van onderwijs en de samenwerking met ouders worden ook als sterke punten door ouders genoemd.

De ouderbetrokkenheid is een speerpunt binnen De Meidoorn. Ouders en leerkrachten werken samen om de leerprestaties en de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Meidoorn kent een BSO voorziening waar na schooltijdgebruik van gemaakt kan worden. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met: Stichting Kindcentrum Oldebroek, Wolthuisweg 5 te Wezep 038 3762344

De Meidoorn heeft een peuteropvang. Deze wordt verzorgd door Stichting Kindcentrum Oldebroek(SKO). Op maandag-woensdag- en donderdagochtend is de peuteropvanggroep op school. Per groep kunnen er 14 peuters geplaatst worden onder begeleiding van 2 vaste beroepskrachten. De peuteropvang is VVE erkend. De peuteropvang is geopend tijdens schoolweken van 8.30 tot 12.00 uur. De doelstelling is: ontmoeten, spelen en ontwikkeling. De pedagogische medewerksters zorgen voor een veilige, uitdagende en stimulerende omgeving. Er wordt gewerkt met de peutermethode Peuterplein. Uitgangspunt is, dat ieder kind uniek is en zich ontwikkelt in zijn/haar eigen tempo. De begeleiding richt zich op alle ontwikkelingsgebieden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven