Christelijk Kindcentrum De Schaapskooi

Veluwelaan 8 8091 ER Wezep

Schoolfoto van Christelijk Kindcentrum De Schaapskooi

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Goede Herderschool maakt gebruik van het schooleindonderzoek.

Het schooleindonderzoek meet de intelligentie van de leerlingen en de schoolvorderingen. Deze twee worden landelijk vergeleken. Het landelijk gemiddelde wordt dan als nul gezien. Als een school een score tussen de -0,5 of 0,5 heeft wordt dit als voldoende gezien. Scoort een school lager dan -0,5 dan presteren de kinderen onder het landelijk niveau. Scoort een school boven de 0,5 dan presteren de kinderen boven het landelijk niveau.

De laatste jaren heeft De Goede Herderschool als volgt gescoord:

2010-2011 -1.07 (lagere score dan landelijk niveau)

2011-2012 0.37 (gemiddelde score)

2012-2013 2.11 (hogere score dan landelijk niveau)

We zien op De Goede Herderschool de laatste jaren een stijgende lijn in onze opbrengsten.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten op De Schaapskooi worden gebruikt voor het opstellen van groepsplannen. Er zijn streefdoelen voor elk vakgebied waarvan methode onafhankelijke toetsen worden afgenomen.

Voor  het meten van tussendoelen worden Citotoetsen gebruikt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Goede Herderschool is in de verwijzing van leerlingen afhankelijk van het voortgezet onderwijs. De scholen waarnaar De Goede Herderschool verwijst hebben veelal gemengde klassen voor Havo/VWO en KBL/TL. Daarom geeft De Goede Herderschool ook adviezen die hierop gericht zijn. Zo kan het dus dat een leerling die naar het TL zou moeten gaan een KBL/TL advies krijgt, omdat dit meer op maat is voor die leerling.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven