Christelijk Kindcentrum De Schaapskooi

Veluwelaan 8 8091 ER Wezep

Schoolfoto van Christelijk Kindcentrum De Schaapskooi

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Christelijk Kindcentrum De Schaapskooi

U bekijkt het schoolvenster van De Schaapskooi. Op deze site staan gegevens van De Schaapskooi zoals toetsresultaten en inspectierapporten. Om ook de sfeer van De Schaapskooi te ervaren bent u van harte uitgenodigd voor een rondleiding op De Schaapskooi. Onze tijdelijke locatie is Berberisstraat 11 in Wezep.

De Schaapskooi is een christelijk kindcentrum. Het uitgangspunt bij ons onderwijs is de Bijbel, het woord van God. Wij geloven dat ieder mens door God geschapen is, met eigen gaven naar Zijn beeld. Ieder mens, ieder kind is daarom uniek.

Ons kindcentrum is onderdeel  van VPCPO De Akker. De Akker is een schoolvereniging voor protestants-christelijk basisonderwijs in de gemeente Oldebroek en omgeving. Meer informatie over de schoolvereniging vindt u op

www.vpcpodeakker.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Betrokken
  • Wij zien kinderen
  • Gezonde School
  • Sportief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
309
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven