Christelijke Basisschool De Bron

Cotoneasterstraat 19b 8091 TT Wezep

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bron

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouder tevredenheidsenquête 2022-2023 van cbs de Bron in Wezep is niet valide. Van de 128 respondenten (deelnemers aan de enquête) hebben er 48 de enquête ingevuld. Vereist zijn 66 respondenten en 96 gewenst.

Ondanks dit lage percentage deelnemers aan de ouder tevredenheidsenquête heeft de Bron een 8,3 gemiddeld gescoord.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven