Basisschool De Ruyter

Kapittelweg 2b 6551 EB Weurt

  • Alle kinderen samen vormen de letters SAMEN
  • Een impressie van de nieuwbouw, waar we in 2016 naar toe verhuizen.
  • We hebben een ruim speelplein, met grasveldje.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2014/2015 zitten we weer duidelijk op niveau; we hebben de laatste jaren ruim boven het landelijk gemiddelde gescoord.

Op De Ruyter maken alle leerlingen van groep 8 de CITO-Eindtoets en laten we alle leerlingen hieraan meedoen. Naast taal, rekenen/wiskunde en studievaardigheden toetsen we ook de wereldoriënterende vakken. Alle leerlingen in groep 7 maken de Entreetoets. Dit nemen we sinds 2015-2016 ook in groep 6 af. In groep 8 doen de leerlingen mee aan het Drempelonderzoek.

De resultaten gaven een aantal jaren geleden een vertekend beeld, omdat bij ons alle kinderen, ongeacht het VO-advies, meetellen in de resultaten. We sluiten geen leerlingen uit van toetsing. We willen dat alle leerlingen het vervolgonderwijs krijgen wat bij hen aansluit. Ieder jaar zijn er leerlingen die naar het VMBO-K gaan, maar ook  naar VMBO-T, HAVO en VWO.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven