Basisschool De Ruyter

Kapittelweg 2b 6551 EB Weurt

  • Alle kinderen samen vormen de letters SAMEN
  • Een impressie van de nieuwbouw, waar we in 2016 naar toe verhuizen.
  • We hebben een ruim speelplein, met grasveldje.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2014/2015 zitten we weer duidelijk op niveau; we hebben de laatste jaren ruim boven het landelijk gemiddelde gescoord.

Op De Ruyter maken alle leerlingen van groep 8 de CITO-Eindtoets en laten we alle leerlingen hieraan meedoen. Naast taal, rekenen/wiskunde en studievaardigheden toetsen we ook de wereldoriënterende vakken. Alle leerlingen in groep 7 maken de Entreetoets. Dit nemen we sinds 2015-2016 ook in groep 6 af. In groep 8 doen de leerlingen mee aan het Drempelonderzoek.

De resultaten gaven een aantal jaren geleden een vertekend beeld, omdat bij ons alle kinderen, ongeacht het VO-advies, meetellen in de resultaten. We sluiten geen leerlingen uit van toetsing. We willen dat alle leerlingen het vervolgonderwijs krijgen wat bij hen aansluit. Ieder jaar zijn er leerlingen die naar het VMBO-K gaan, maar ook  naar VMBO-T, HAVO en VWO.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven