Basisschool De Ruyter

Kapittelweg 2b 6551 EB Weurt

  • Alle kinderen samen vormen de letters SAMEN
  • Een impressie van de nieuwbouw, waar we in 2016 naar toe verhuizen.
  • We hebben een ruim speelplein, met grasveldje.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van basisschool De Ruyter.

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en De Ruyter zelf.

In dit schoolvenster vindt u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Natuurlijk is een school meer dan alleen prestaties en cijfers. Een papieren school  is geen school.

Wat wij als totaalpakket aan onze kinderen bieden, moet u komen ervaren en beleven.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen voor een afspraak en een rondleiding.

Team De Ruyter.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven