Basisschool De Ruyter

Kapittelweg 2b 6551 EB Weurt

  • Alle kinderen samen vormen de letters SAMEN
  • Sinds 2016 hebben we een mooie nieuwe locatie en zijn we gevestigd in MFA het Kloosterhof. Hierin  is tevens de voor- en naschools opvang

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van basisschool De Ruyter.

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en De Ruyter zelf.

In dit schoolvenster vindt u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Natuurlijk is een school meer dan alleen prestaties en cijfers. Een papieren school  is geen school.

Wat wij als totaalpakket aan onze kinderen bieden, moet u komen ervaren en beleven.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen voor een afspraak en een rondleiding.

Team De Ruyter.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Ruyter blijft redelijk stabiel in het leerlingenaantal. Dit is kloppend bij het beeld binnen onze stichting Groeisaam en het gebied waar onze school staat. Op 1 oktober 2019 zijn er 156 leerlingen. Gedurende het schooljaar stromen er nog 18 kleuters in, verdeeld over 2 kleutergroepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
170
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De deur gaat om 8.15 open. de leerlingen kunnen naar hun groep waar ze door de leerkracht worden ontvangen. Om 8.30 starten de lessen. Alle kindern worden verwacht dan in de klas aanwezig te zijn. Mocht een leerling niet aanwezig zijn en niet zijn afgemeld dan wordt er contact opgenomen met de ouders. 

Voor en na schooltijd is er opvang voor de kinderen binnen de school. De opvang wordt geregeld door KION.

In het schoolgebouw is ook onze peuteropvang geregeld.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven