cbs Wij-land

J J Allanstraat 149 1551 RD Westzaan

 • Mei 2019: De wethouder opent de expositie.
 • Schoolfoto van cbs Wij-land
 • Schoolfoto van cbs Wij-land
 • Schoolfoto van cbs Wij-land
 • Schoolfoto van cbs Wij-land

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn tevreden met de respons en de score die wij hebben gekregen van de leerlingen. In de legende van onderstaande tabel staat vermeld dat dit 28 leerlingen betreft en dat we 37 respondenten hebben. Het aantal van 28 leerlingen is echter niet juist. Dit komt omdat er op de Rank Westzaan 28 leerlingen zitten maar de afname van de vragenlijst betreft zowel leerlingen van beide locaties van de Rank vandaar dat er meer respondenten zijn.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Hieronder een overzicht van de meest positieve punten, gevolgd door de aandachtspunten waar we mee aan het werk zullen gaan:   

Positieve punten:  

 • Kleinschaligheid van de school; 
 • Goede sfeer directie en leerkrachten zijn goed bereikbaar; 
 • Er heerst een wij-gevoel, iedereen helpt elkaar.  

Aandachtspunten: 

 • Communicatie tussen school en de ouders, geen eenduidige manier van communiceren, Digiduif, de schoolapp en briefjes op de deur; 
 • Communicatie tussen leerkrachten en ouders. Ouders hebben het gevoel nog niet voldoende zicht te hebben op het leerproces van hun kinderen; 
 • Er zou meer onderwijs op maat gegeven moeten worden. 
Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven