cbs De Weerklank

Beatrixlaan 2 a 3273 AB Westmaas

  • Minimaal 4 middagen per jaar wordt in alle groepen aandacht besteed aan techniek. Op de foto onderzoekt men zwaartekracht.
  • In alle groepen wordt elke dag uitgebreid aandacht besteed aan diverse leesactiviteiten, zoals studerend lezen  en belevend "vrij" lezen
  • Vieren vinden we heel belangrijk. Met elkaar hebben we bijv. een kerstviering, een zomersluiting, een musical en de koningsspelen.
  • We beschikken over 40 chromebooks. Ze worden gebruikt  bij veel vakken. We hechten veel waarde aan gepersonaliseerd leren.
  • De leerlingen brengen een bezoek aan de Tweede Kamer (les burgerschap: hoe werkt de democratie

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Bij de leerlingen van de bovenbouw nemen we elk jaar een tevredenheidsonderzoek af. In dit onderzoek ligt de focus op sociale veiligheid.
Met de verkregen informatie proberen wij goed onderwijs te consolideren en/of te verbeteren. De belangrijkste conclusies van het onderzoek worden vermeld in de maandbrief.
Bij de ouders en leerkrachten wordt elke 2 jaar een tevredenheidsonderzoek afgenomen. Tijdens dit onderzoek is er ook aandacht voor de kwaliteitszorg.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Wij zien ouders als educatief partners. Met elkaar ben je bezig met de totale opvoeding en ontplooiing van het kind.
Met elkaar ben je "op weg" het kind richting zte geven naar volwassenheid en zijn toekomstige positie in de maatschappij van morgen.

Wij vinden feedback van ouders daarom heel belangrijk. Ouders zorgen ervoor dat wij kritisch blijven kijken naar het onderwijs en helpen ons het onderwijs te optimaliseren.  

Om het jaar houden we in het voorjaar een tevredenheidsonderzoek onder ouders. Met dit kwaliteitsonderzoek willen we de mening van ouders over onze school in kaart brengen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven