De Vlashoek

van Koetsveldlaan 19 3273 AL Westmaas

  • Schoolfoto van De Vlashoek
  • Schoolfoto van De Vlashoek
  • Schoolfoto van De Vlashoek

In het kort

Toelichting van de school

OBS de Vlashoek is een openbare basisschool in Westmaas waar uitgegaan wordt van de unieke talenten van elk kind. Ons uitgangspunt is de onderwijsbehoefte van de kinderen. Samen met kinderen, ouders, team en omgeving zorgen we voor betekenisvol en inspirerend onderwijs op onze school. Daarbij is het ons doel om met een veelzijdig aanbod, de talenten van de kinderen optimaal te benutten.  We zijn ervan overtuigd dat kinderen pas tot leren komen wanneer ze goed in hun vel zitten, trots zijn op zichzelf en zich thuis voelen op school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen -vanuit die rust en trots- het maximale uit zichzelf halen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Inspirerend
  • Betekenisvol
  • Doelgericht
  • Benaderbaar
  • Uitzonderlijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingenaantal is de afgelopen jaren rond de 75 leerlingen. Dit zorgt er voor dat wij ieder kind veel persoonlijke aandacht kunnen schenken en onderwijs op maat aan kunnen bieden. Zo krijgt ieder kind wat hij/zij nodig heeft. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
64
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We bieden structureel aandacht aan het welbevinden op onze school, omdat dit zorgt voor een fijnere sfeer op school en in de klassen. Vanuit onze Gouden Schoolregels (zie bijlage) is er op de Vlashoek aandacht voor de kinderen, aandacht voor de leerkracht, aandacht voor elkaar, aandacht voor de omgeving en aandacht voor de ouders. Dit zorgt voor een veilige leeromgeving waarin kinderen elke dag weer het beste uit zichzelf kunnen halen.

Daarnaast heeft onze school het landelijke vignet Gezonde School op het gebied van Welbevinden behaald! Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers.

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school. Sociaal-emotioneel welbevinden staat voor lekker in je vel zitten en gepast sociaal gedrag vertonen. Kinderen die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Hierdoor kunnen zij zich beter inleven in een ander, beter omgaan met emoties van zichzelf en anderen en hechtere relaties opbouwen.‍

Wij bieden structureel aandacht aan het welbevinden op onze school, omdat dit zorgt voor een fijnere sfeer op school en in de klassen. Op de Vlashoek mag iedereen zichzelf zijn, mogen er fouten worden gemaakt en spreken we hoge verwachtingen naar de kinderen uit over het sociale gedrag. Dit zorgt voor een veilige leeromgeving waarin kinderen elke dag weer het beste uit zichzelf kunnen halen. 


Terug naar boven