Openbare Basisschool Theo Thijssen

Piet Kuiperlaan 3 1525 PK Westknollendam

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Theo Thijssen
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Theo Thijssen
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Theo Thijssen
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Theo Thijssen
  • Bij ons 135 jarig bestaan, bezochten we De Zaanse Schans. Uiteraard in kleding van vroeger. Zo waren we een extra attractie voor  toeristen

Het team

Toelichting van de school

Een school krijgt op basis van het leerlingaantal en opleidingsniveau van de ouders financiering van het Ministerie. In de grafiek "hoeveel fte is er beschikbaar voor de instelling" wordt de school afgezet tegen de gemiddelde schoolgrootte. Bij minder leerlingen zijn er dus minder middelen beschikbaar en dus ook minder personeel. Omgekeerd uiteraard ook, bij meer leerlingen zijn er meer medewerkers op de school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

volgens de richtlijnen van Zaan Primair

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school heeft drie combinatiegroepen, deze bestaan gemiddeld uit 15 kinderen.

Hierdoor is er veel individuele aandacht en kunnen wij onderwijs op maat bieden.

De combinatiegroepen zijn: groep 1/2, groep 3/4/5 en groep 6/7/8.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Thematisch worden alle (tussen)doelen van rekenen en taal met de betreffende leerdoelen vormgegeven in de groepen 1 en 2.

Ontwikkelingsgericht onderwijs en de methodiek van Kleuterplein zijn leidraad

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Door onze kleine groepen en de daardoor individuele aandacht voor de leerlingen kunnen wij vooral leerlingen met reken-, taal- en sociaal-emotionele problemen ondersteunen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven