Openbare Basisschool Theo Thijssen

Piet Kuiperlaan 3 1525 PK Westknollendam

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Theo Thijssen
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Theo Thijssen
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Theo Thijssen
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Theo Thijssen
 • Bij ons 135 jarig bestaan, bezochten we De Zaanse Schans. Uiteraard in kleding van vroeger. Zo waren we een extra attractie voor toeristen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het SchoolVenster van obs De Theo Thijssen in de buurtschap West-Knollendam (Wormerveer). De Theo Thijssen bestaat 139 jaar en is een kleine schoolgemeenschap waar veiligheid, sfeer, aandacht en betrokkenheid echt inhoud hebben. In onze kleine groepen krijgen de leerlingen volop kansen voor verdere ontwikkeling. De gemoedelijke sfeer van vroeger weten wij te combineren met goed en gedegen onderwijs.

In dit venster informeren wij u over onze onderwijsvisie, de organisatie en de resultaten.
De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.Net als onze school is ook deze site in ontwikkeling. De komende maanden wordt er meer informatie over de school toegevoegd. Als u na het lezen meer informatie over onze school wil, bent u van harte uitgenodigd om een afspraak te maken met de directie van de school, de heer Desi van Waaijen.    

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • School waar je samen bent!
 • Grote individuele aandacht..
 • Kwaliteit...
 • Betrokken ouders én team..
 • Elk kind een eigen schooltuin!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren toegenomen. Dit heeft te maken met nieuwe woningen.De huizenmarkt trekt weer aan wat mogelijk weer jonge gezinnen brengt naar West-Knollendam. Ook jonge gezinnen uit de buurtschap Marken-Binnen schrijven hun kinderen steeds vaker in op onze school. Er zijn plannen in ontwikkeling voor nieuwbouw in onze buurtschap. Hiermee is het voortbestaan van de school voor de komende jaren gewaarborgd. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
57
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er wordt door de ouders geen gebruik gemaakt van de reguliere opvangorganisatie.

Wel van de gastouder in het dorp.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven