Archipelschool De Lichtboei

Koudorpstraat 18 4361 BT Westkapelle

Schoolfoto van Archipelschool De Lichtboei

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Een goede samenwerking tussen school en ouders leidt tot betere schoolprestaties en welbevinden bij de kinderen thuis en op school.

Wij zien de ouders als educatieve partners in onderwijs en opvoeding.

Ouderbetrokkenheid komt op onze school in diverse vormen voor.

Alle vormen hebben hun eigen waarde en zijn onmisbaar binnen het basisonderwijs.

Wij hechten belang aan de tevredenheid van ouders en zetten daarvoor tweejaarlijks een vragenlijst uit onder de ouders. 

In de bijlage vindt u de uitkomsten van de tevredenheidsvragenlijst van december 2022. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven