Archipelschool De Lichtboei

Koudorpstraat 18 4361 BT Westkapelle

Schoolfoto van Archipelschool De Lichtboei

In het kort

Toelichting van de school


Dit SchoolVenster geeft u informatie over Archipelschool de Lichtboei. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. De Lichtboei is één van de openbare basisscholen op Walcheren. Deze scholen vormen samen één organisatie onder de naam Archipelscholen. Binnen de kernwaarden ‘kind-, toekomst-, resultaat-, samenwerkings- en maatschappijgerichtheid’ van de Archipelscholen, richt onze school zich op kwalitatief hoogstaand onderwijs waarin beleving en plezier centraal staan. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen
  • groeien
  • betrokken
  • energiek
  • veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Lichtboei is een openbare basisschool in Westkapelle. De gemoedelijke sfeer en het respect en aandacht hebben voor elkaar, geven geborgenheid voor iedereen die in de school werkt, speelt, leert of gewoon aanwezig is.

We werken met vier combinatiegroepen.

Op 28 augustus 2023 starten we het schooljaar met 75 leerlingen.

Aanmeldingsprocedure:

We nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding in onze school! Ook uw zoon of dochter is daarbij van harte welkom! U kunt telefonisch of via het contactformulier op de website een afspraak maken, maar natuurlijk mag u ook altijd binnenlopen.

Tijdens het kennismakingsgesprek geven we u informatie over De Lichtboei. U krijgt een rondleiding door de school waardoor u een goede indruk krijgt van de sfeer en natuurlijk is er mogelijkheid tot het stellen van vragen. Als u heeft gekozen voor onze school, ontvangt u een informatiepakket en het inschrijfformulier.

Kinderen van vier jaar, die aangemeld worden op De Lichtboei komen binnen in een gemengde groep 1/2. Ruim voordat uw kind komt, neemt de toekomstige leerkracht contact met u op. Kinderen mogen vóór hun 4e verjaardag vijf keer op bezoek komen in hun nieuwe klas, om alvast een beetje te wennen. 

Wanneer een kind tussentijds op onze school wordt ingeschreven, wordt er contact opgenomen met de vorige school. We houden zoveel mogelijk rekening met het niveau en de achtergrond van het kind. Een kind wordt in principe geplaatst in dezelfde groep als op de vorige school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven