IKC De Brug

Schoolstraat 7 6931 DV Westervoort

Schoolfoto van IKC De Brug

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2014-2015 kende Basisschool De Brug nog twee locaties, te weten locatie Uitterweerd en locatie Schoolstraat. Vanaf 2015-2016 is de locatie Uitterweerd gefuseerd met Basisschool De Tuimelaar tot IKC De Hoge Hoeve (tevens een school die onder de bestuurlijke paraplu van SCOR'Ijssel valt). Door deze fusie lijkt het leerlingenaantal van onze school aan de Schoolstraat sterk te dalen. Dit is een beeld wat niet klopt met de werkelijkheid. De locatie Schoolstraat is in werkelijkheid in leerlingenaantal gestegen van 260 leerlingen in 2014 naar 275 leerlingen in 2016. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
276
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven