Montessori Kindcentrum Westervoort

Paepestraat 23 6931 CP Westervoort

  • Schoolfoto van Montessori Kindcentrum Westervoort
  • Schoolfoto van Montessori Kindcentrum Westervoort
  • Schoolfoto van Montessori Kindcentrum Westervoort
  • Schoolfoto van Montessori Kindcentrum Westervoort
  • Schoolfoto van Montessori Kindcentrum Westervoort

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het PO Venster van Montessori Kindcentrum Westervoort.

Op het MKC vindt u twee unieke onderwijsconcepten onder één dak en daarnaast de mogelijkheid tot opvang. In de vier Montessorigroepen wordt onderwijs gegeven volgens de principes van Maria Montessori, aangevuld met inzichten en materialen van nu. In de twee DaVinci groepen wordt fulltime onderwijs gegeven aan hoogbegaafde kinderen. De lesstof wordt hier zeer gecompact aangeboden. De school biedt kinderen met een zeer uiteenlopende onderwijsbehoefte passend onderwijs. De opvang wordt georganiseerd door kinderopvangorganisatie Puck& CO en biedt voor- en naschoolse opvang en peuteropvang voor kinderen vanaf 2 jaar. U bent van harte welkom om ons Kindcentrum te bezoeken, de sfeer te proeven en een afspraak te maken voor een gesprek. Op onze website www.montessorikindcentrumwestervoort.nl vindt u de schoolgids met daarin uitgebreide informatie over onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Talentontwikkeling
  • Verwondering
  • Leren op maat
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
146
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven