Sport IKC Het Startblok

Klapstraat 205 6931 CH Westervoort

Schoolfoto van Sport IKC Het Startblok

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op Sport IKC Het Startblok gebruiken we de Kanvas vragenlijst. In de bijlage de uitslag van de enquete.
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Als pilot zijn in samenwerking met het CPS in het voorjaar van 2019 op ons IKC’twee rondes ouder panelgesprekken met aselect uitgenodigde ouders gevoerd. Aan de hand van een zevental thema’s werd ingezoomd op wat goed gaat, wat beter kan, waar het IKC mee moet beginnen en waarmee moet worden gestopt. Hiervan is extern een verslag gemaakt en er zijn samen met stakeholders verbeterpunten bepaald met behulp van een impactmatrix. We hebben voor deze eigentijdse werkvorm gekozen, omdat de respons op oudertevredenheidsonderzoeken over het algemeen laag is, de antwoorden anoniem zijn en met name het gesprek hierover gemist wordt. Aansluitend bij ouderbetrokkenheid 3.0, onze koers en onze Innerwaarden vinden wij de dialoog met ouders belangrijk. Unaniem werd teruggekoppeld dat de gesprekken zeer waardevol waren en prettig zijn verlopen. We hebben over verschillende onderwerpen van het IKC gesproken: 

  • leeromgeving
  • professionaliteit
  • IKC vorming
  • sportconcept
  • leerlingenzorg
  • imago

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven