Sport IKC Het Startblok

Klapstraat 205 6931 CH Westervoort

Schoolfoto van Sport IKC Het Startblok

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sport en gezondheid
  • Open en professioneel
  • Samen werken
  • Veiligheid en geborgenheid
  • Hoge verwachtingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
285
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ons pedagogisch klimaat kenmerkt zich door een positieve benadering van kinderen. Zo werken we aan een IKC waarin iedereen zich veilig voelt en gezien wordt. Daarom begroeten we elk kind iedere ochtend persoonlijk met het geven van een hand. Kinderen leren binnen het IKC samen te werken en samen te leven. Wij geloven dat begrippen als samenwerking, eigen verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen en zelfstandigheid, creativiteit en kennis waardevolle zaken zijn die een ieder nodig heeft in het leven.

“Wij willen graag dat kinderen het bij ons naar hun zin hebben en dat ouders hen iedere ochtend met een vertrouwd gevoel bij ons achter laten.”

Terug naar boven