Openbare Basisschool De Elsakker

Schoolstraat 5 9337 PB Westervelde

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Elsakker

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van OBS De Elsakker. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De basisschoolperiode is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor hun ouders. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg.   

Wanneer u, na het lezen, nog vragen of suggesties heeft, een gesprek wilt aanvragen of de school wilt zien, dan is dat natuurlijk mogelijk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur. 

Namens het team van OBS De Elsakker,  

J. Starke (directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Uitdagend
  • Toekomstgericht
  • Samenwerken
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt ongeveer 50 leerlingen. De kinderen komen uit Westervelde en uit de dorpen rondom Westervelde, zoals Norg, Zuidvelde en Huis ter Heide.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
56
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven